| | AUTOR: Jakub Jílek
| Zpravodajská sekce | |

Co vede studenty ke členství v politické straně? Nejsem schopen určit, který důvod se vyskytuje nejčastěji, ale může to být touha změnit svět, vidina kariéry nebo revolta proti stávajícímu systému a vládnoucímu establishmentu… případně kombinace všech zmíněných a moha dalších.

Co je vlastně tak špatného na českém politickém establishentu? To by bylo téma na dlouhou, ba nekonečnou debatu. Dle mého názoru je jeden z problémů to, že nezanedbatelná část polistopadových politiků jsou lidé, kteří nabrali málo praktických zkušeností v jiných oblastech života, než je politika, strávili však v politice většinu svého profesního života, a nedokázali kariéru udělat jinde. Mnozí z těchto lidí jsou tzv. „profesionální funkcionáři“ a někteří z nich to dotáhnou až na premiéra.

U těch, kteří vstoupí do politiky jako velmi mladí, může nastat problematická situace. Student se aktivně zapojí do politického dění, stane se členem určité politické strany, bude politické kariéře už od začátku věnovat hodně času a stane se člověkem loajálním konkrétní ideologii nebo svým vlastním ideálům. Následně se mladý politik stane průbojným jen v oblasti politiky, ale není schopen se prosadit v jiných oblastech života; například si nevybuduje kariéru velkopodnikatele či vysoce postaveného manažera ve velké firmě. Dalším následkem je to, že mladý politik se promění v profesionálního funkcionáře, papaláše… říkejme tomu, jak chceme.

De facto se mladý idealista promění v něco, co kdysi sám kritizoval nebo k čemu cítil odpor. Postupem času se z něj může stát zrcadlový odraz právě těch lidí, kteří mu kdysi dávno byli nesympatičtí. Je možné, že člověka může k působení v politice motivovat také to, že sliby vládnoucích považuje za nesplnitelné. Nicméně i politický idealista se může časem vypracovat ve vládnoucího, co dává nesplnitelné sliby a nemusí na sobě takovou změnu vůbec postřehnout.

Já sám mám se studenty aktivními politice jeden pěkný zážitek, o který bych se s vámi na závěr rád podělil. Jednoho dne jsem vycházel z hlavní menzy UP a byl tam stánek s mladými sociálními demokraty. Dal jsem se s nimi do řeči a oni mi předali leták s akčním plánem pro mládež. Já, pravičák, jsem řekl, že děkuji a že si ten leták od nich vezmu, i když nemám obecně rád levici. Když se mě zeptali proč, řekl jsem jim: „Našlo by se i víc důvodů, ale jak říkala Margaret Thatcherová – problém socialistů je ten, že jim vždy dojdou peníze, i těch druhých.“ Mladé sociální demokraty to poněkud rozhodilo.