Paulína Kleinová
| pozvánka |


Na plátno i mimo neho sa v 23. ročníku medzinárodného filmového festivalu študentov teórie audiovízie navráti FETIŠ. Už zajtra v kaviarni Zázemí v centre Prahy sa vám až do štvrtku predstaví to najlepšie z filmovedeckých režisérskych schopností mladých ľudí! Bez obalu, bez zábran, bez ostychu. Dni plné filmových zážitkov, diskusii a živej hudby sú prístupné širokej verejnosti, úplne zadarmo.

Čaká vás mimoriadne pestrý filmový program. Ten je zostavený z 20-minútových „jednohubiek“, ktorých autormi sú študenti univerzít z celého sveta. Rôznorodé sú aj samotné snímky, od temných, cez vtipné, miestami šokujúce, niekedy trochu nepochopiteľné až po fascinujúce. V odbornej porote, ktorá vyberie to najlepšie z najlepších, zasadne filmový historik David Čeněk, režisér Olmo Omerzu, filmová teoretička a kurátorka Andrea Slováková a filmová kritička a študentka filmovej vedy Anna Krejčířová.

V rámci festivalu prebehnú aj diskusné časti. Organizátori v nich sľubujú prepojenie teoretického pohľadu s pohľadom praktickým. Prvú diskusiu, ktorú povedie novinár a šéfredaktor Českého rozhlasu – Vltava, Peter Fischer, sa zameria na pozíciu filmových ocenení v súčasnom audiovizuálnom prostredí. Diskusia sa zameria na kompetentných, ktorí udeľujú prestížne sošky za filmové snímky. V súčasnosti sa teoretici snažia prepojiť známe destinácie, kde sa udeľujú filmové ocenenia, s malými mestami a vytvoriť tak prepletenie festivalového okruhu s priemyslom.

V poradí druhá debata bude venovaná reflexii počítačových hier v českom prostredí. Aj keď sa nemusíme považovať za hráčov, počítačové hry sa v súčasnosti stali veľkou súčasťou audiovizuálnej kultúry a herné štúdia prenikajú do centra pozornosti. O svoje názory sa podelí teoretička a autorka knihy Umenie počítačových hier Helena Bendová, rovnako aj zakladateľ spolku MU Game Studies, Silvester Buček a napokon i cinematic director Martin Klekner, ktorý spolupracoval na českej hre Kingdom Come; Deliverance.

Súčasťou tohtoročného festivalu v duchu FETIŠ bude aj krst knihy Jiřího Angera – Afekt, výraz, performance: Proměny melodramatického excesu v kinematografii těla. V knihe prebieha dialóg medzi citovým obratom humanitných vied a filmovou teóriou, rovnako ako aj medzi melodramatickým (nad)žánrom a experimentálnym filmom. A ak je skutočne melodramatický exces povestný fetišizáciou utrpenia a ohromujúcou vášňou, potom táto kniha ukazuje, ako sa z fetišu môže stať oslobodzujúca performancia. Knihu predstaví samotný autor, filmový teoretik a publicista Jiří Anger spoločne so špeciálnym hosťom, profesorom Josefom Vojvodíkom.

Festivalovú atmosféru vo večerných hodinách obohatí kapela Cold Cold Nights či Šašemant kvintet. V hudobnom programe nebude chýbať ani DJ Deleuze.