Rozhovor s Růženou Gally Jadrnou

Olomoucká Akademie Alternativa – instituce akreditovaná MŠMT – nabízí zájemcům studium uměleckých terapií. Studovat zde mohou tanečně-pohybovou terapii, arteterapii nebo třeba muzikoterapii. Jedné ze studentek muzikoterapie, Růženy Gally Jadrné, která je zároveň i místopředsedkyní Asociace muzikoterapie MAUT, se na několik otázek zeptala Kateřina Večeřová.

Co je Akademie Alternativa a co nabízí?
Akademie Alternativa v Olomouci je vzdělávací instituce, která nabízí tříleté víkendové studium uměleckých terapií. Přijatí zájemci si mohou vybrat z programů muzikoterapie, dramaterapie, arteterapie a tanečně-pohybová terapie. Studium probíhá formou skupinových setkání s lektorem, kde menší kolektiv studentů umožňuje hlubokou individuální práci. Já za sebe velmi oceňuji důraz na sebezkušenost, který je kladen hned od počátku studia. Samozřejmostí je vysoká odbornost lektorů a jejich lidský přístup. Nabídka školy je dle mého názoru široká. Dokonce pro speciální pedagogy a psychology nabízí možnost získat Osvědčení o prohlubování odborné kvalifikace v rámci vystudovaného vzdělávacího programu. Akademie Alternativa je také navíc členem mnoha odborných uskupení.

Můžete přiblížit, co je Mezinárodní asociace uměleckých terapií (MAUT)?
MAUT je profesní organizací, která sdružuje asociace, odborná pracoviště, profesionály i laiky se zájmem o umělecké terapie, podporuje a zaštiťuje výzkum, legislativní ukotvení, vytváří seznam odborných uměleckých terapeutů, zajišťuje lektorskou, přednáškovou a publikační činnost.
Každý student a absolvent Akademie Alternativa získává bezplatné členství v MAUT. Asociace nabízí svým členům mnoho výhod. Za sebe vítám třeba snížené vstupné na mezinárodní konferenci uměleckých terapií Ars Terapeutica.

Jaké události pořádá MAUT nebo Akademie Alternativa?
Akademie Alternativa nabízí možnost studia některé z uměleckých terapií, pořádá semináře, má vlastní nakladatelství. V blízké době se můžeme těšit na knihu o Labanově analýze pohybu – Laban pro každého.Co se týče MAUT, tak asi největší veřejnou událostí je tradiční podzimní konference uměleckých terapií, kterou MAUT organizuje pod názvem Ars Terapeutica. Jednotlivé asociace pořádají vlastní akce, například 1. dubna se v Brně chystá kurz Uvolnění stresu skrze tělo a pohyb, který povedou skvělé lektorky Marie Blahutková a Michaela Olivie Cusanová a předsedkyně Asociace tanečně-pohybové terapie Libuše Cvaková.

Jaký je váš postoj k muzikoterapii?
Jednoznačně kladný. Když objevíte léčivou sílu zpěvu a dechu, ucítíte hlas těla a dostanete možnost beze slov vyjádřit své emoce a myšlenky. V tu chvíli dostanete příležitost pro začátek cesty k uzdravování sebe sama.

Jak jste se k muzikoterapii dostala?
Před několika lety jsem dostala nabídku od ředitelky jedné speciální školy, zda bych s jejími žáčky nechtěla začít s muzikoterapií. Byla jsem tou myšlenkou nadšená, protože jsem v ní uviděla příležitost kreativním způsobem spojit obory, kterými se dlouhodobě zajímám, a to hudbu, speciální pedagogiku a psychologii. Vystudovala jsem tedy třísemestrové studium muzikoterapie na Filozofické fakultě UP, ale cítila jsem potřebu zjistit, jak se dá muzikoterapie dělat i jinými metodami. A tak nyní procházím ještě tříletým sebezkušenostním výcvikem muzikoterapie na Akademii Alternativa.

Jaké místo v MAUTu a v Akademii Alternativa zastáváte?
Jak už jsem uvedla, v rámci MAUT fungují dílčí asociace, které se věnují jednomu typu terapie. Jednou z nich je Asociace muzikoterapie ČR, které jsem místopředsedkyní. Zároveň jsem studentkou 2. ročníku oboru Muzikoterapie na Akademii Alternativa. V rámci MAUT působí i další asociace, a to Asociace arteterapie ČR, Dramaterapeutická asociace ČR a Asociace tanečně-pohybové terapie ČR. Naše asociace aktivně spolupracuje s Evropskou konfederací muzikoterapie a Světovou federací muzikoterapie a dalšími institucemi světového měřítka. Naší snahou je rozšíření povědomí o oboru muzikoterapie u odborné i laické veřejnosti. Za tímto účelem pořádáme workshopy s ukázkami muzikoterapie po celé ČR. Publikujeme články s tématy v oblasti muzikoterapie v časopise Umělecké terapie.

A nakonec, kde se můžeme dozvědět více?
Určitě na webovkách MAUT i Akademie Alternativa, na FB, FB Asociace a v elektronickém časopise Umělecké terapie.

Kateřina Večeřová