| Veronika Kašparová, Vojtěch Dolana |
| |

Vše, co je zastřeno tajemstvím či zákazem, je neodolatelně lákavé a podněcuje naši fantazii i zájem. Může jít o cokoliv – pořad s hvězdičkou, něco, před čím nás varují rodiče, nebo věci, která nám nejsou z minulosti úplně jasné a teprve se snažíme rozkrýt jejich záhadu. A něco podobného možná pohání také kryptozoologii.

Kryptozoologie se totiž zabývá vyvrácením či potvrzením existence živočichů, o kterých toho mnoho nevíme, ale tam ho někdo viděl, tu o něm někdo slyšel a jinde z něj zase našel nějakou část těla. Mezi takové případy patří třeba kongamato, kerýt, stoa, olgoj chorchoj, jednorožci, luska a další kreatury. Tito tvorové jsou sice kolikrát doprovázení seriózním pozorováním a zápisy ve starých kronikách, ale i pověstmi a fantastickými vyprávěními. Věda se však s pověstmi a lidovou slovesností málokdy kamarádí, a tak je většina vědců bez jakéhokoliv průzkumu zařadí spíše do světa pohádek a fantazie.

My se na záhadná zvířata v pořadu Occultus podívali optikou Jaroslava Mareše, autora řady knih o kryptidech (záhadných zvířatech), jenž se zúčastnil řady expedic a vlastního bádání v kauzách těchto stvoření. V prvním díle věnovaném kryptozoologii jsme se zaměřili na bytosti, jejichž existence byla potvrzena a vědecky uznána – jde například o latimérii podivnou, varana komodského či krakatici obrovskou – a také jsme rozvedli Marešovy teorie o tom, že zvířata jako jednorožci nebo stoa mají svůj původ v pravěkých zvířatech.

Už teď se můžete těšit na další díl, kde poodkryjeme roušku toho, co stojí za mytologickými stvořeními, jako jsou kupříkladu kyklopové, nebo proč mají v čáslavském muzeu vycpaného draka. Téma třetího dílu se nám zatím ztrácí v šeru a mlze, podobně jako žirafa okapi, ale až jeho záhadu rozluštíme, určitě se s vámi podělíme. Do té doby na slyšenou!

Za pořad Occultus Veronika Kašparová a Vojtěch Dolana