Sudé úterý | 19:00

Moderuje: Sára Matůšová, Michal Tomeš,
Martin Štorkán