Přivezli jsme vám Ústí!
Alena Lančová

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jeden svět obohacuje kulturní život v Olomouci už 20 let. Jubilejní ročník odstartuje 18. března projekce dokumentu Anteho archa režiséra Matthieua Rytze v kině Metropol. Celý festival pak ukončí finský snímek Bohové z Molenbeeku 23. března v Divadle hudby.

Program festivalu tvoří mnoho kategorií. Nejvíce snímků zastupuje kategorie Česká soutěž, například Volání divočiny, Ještě nekončíme nebo Bratři Okamurovi. Dokumenty Láska a prázdná slova, Rekonstrukce Utøyi a Bohové z Molenbeeku tvoří skupinu Mezinárodní soutěž. V dalších kategoriích nalezneme díla věnující se otázkám klimatické změny nebo problematice online prostředí.
Motto letošního ročníku, Bezpečná blízkost, se nás snaží přivést k otázkám, kdo jsme, kam patříme, kde je naše místo a jaké vlastnosti nás odlišují od ostatních? Organizátoři nás chtějí přimět k přemýšlení o tom, zda společnost, kterou cirkulují různé názory, může objevit chápavou a nenásilnou metodu porozumění.

Jeden svět bariéry neklade, což dokazuje přístupnost akce co nejširší škále obyvatel. Výjimkou nejsou ani lidé s postižením. Mohou navštívit projekce s titulky pro neslyšící a nedoslýchavé, audiokomentářem pro nevidomé či slabozraké, a také relaxovanou projekci, doporučenou pro návštěvníky s mentálním postižením, epilepsií či poruchou autistického spektra. Osoby s handicapem se nemusí chopit pouze role divácké, ale také dobrovolnické. Organizátoři chtějí otevřenost projevit jak navenek, tak uvnitř vlastního týmu a nabídnout možnost podílet se na utváření této události.

Za základní vstupenku na jednu projekci zaplatíte pouze 80 Kč, za zvýhodněnou pro studenty a seniory na základě platného průkazu 60 Kč. Aktuální informace můžete vyhledávat na webu, Facebooku a Instagramu.