| | AUTOR: Ondřej Holba
| Zpravodajská sekce | |

Zástupci města a Československé obce legionářské slavnostně odhalili ve čtvrtek 16. března v Šemberově ulici pamětní desku jednoho z nejvýraznějších členů domácího protinacistického odboje, Václava Morávka. „Tato osobnost druhého odboje trávila vojenskou kariéru právě v Olomouci,” řekl Tomáš Brenza z ČSOL Olomouc.

Brigádní generál in memoriam Morávek se narodil 8. srpna 1904 v Kolíně. Po absolvování gymnázia vstoupil do Vojenské akademie v Hranicích, kterou dokončil v roce 1925 s hodností poručíka dělostřelectva. Až do začátku války sloužil převážně jako dělostřelec v Olomouci, kde bydlel v domě na Šemberově ulici. „Chtěli jsme lidem připomenout, že tato osobnost má kořeny i v našem městě,“ vysvětluje Brenza.

Po vypuknutí války se spolu s dalšími bývalými vojáky účastnil odboje pod organizací Obrana národa. S důstojníky Josefem Balabánem a Josefem Mašínem zformoval zpravodajsko-sabotážní skupinu, gestapem přezdívanou jako Tři králové. „Skupina působící v letech 1939–1942 shromažďovala řadu informací ze všech sfér života protektorátu, které vyhodnocovala a odesílala do zahraničí,” uvedla mluvčí magistrátu Radka Štědrá.

V dubnu 1941 gestapo dopadlo jako prvního ze skupiny Josefa Balabána. Po neúspěšném vyslýchání se postavil před popravčí četu 3. října 1941. Mašína zadrželo gestapo v jeho ilegálním bytě v Praze. Mezi výslechy se několikrát pokusil neúspěšně o sebevraždu. Nacisté jej nakonec 30. června 1942 popravili.

V úterý 21. března tomu bylo přesně 75 let od Morávkovy smrti se zbraní v ruce. Padl při přestřelce s gestapem v roce 1942 jako poslední ze Tří králů. „Jsme velmi rádi, že Václava Morávka bude nyní v Olomouci připomínat deska, kterou jsme mohli umístit na dům, v němž žil v době vojenské služby v Olomouci,” pronesl na slavnostním odhalení náměstek primátora Pavel Urbášek.